Політика обробки персональних даних

Даний документ визначає політику Компанії ТОВ «Макси Маркетинг» щодо обробки персональних даних, містить опис заходів щодо захисту персональних даних, та розроблений на основі законодавства України (Закон України від 01.06.10 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних»).

У цьому документі ми використовуємо такі основні поняття:

 1. персональні дані – відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
 2. обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, вчинених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, пов'язаних зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, оновленням, використанням та розповсюдженням (реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;
 3. претендент – фізична особа, яка дала згоду на обробку своїх персональних даних з метою працевлаштування в компанії ТОВ «Макси Маркетинг».

Ми сподіваємося, що цей документ допоможе Вам зрозуміти, з якою метою і яку інформацію ми збираємо у претендентів, які звернулися до нашої компанії, і яким чином ця інформація згодом обробляється.

В рамках своєї діяльності компанія ТОВ «Макси Маркетинг» працює з персональними даними, наданими претендентами при заповненні форми резюме на сайті, спрямованими до компанії ТОВ «Макси Маркетинг» за допомогою електронної пошти, отриманими компанією ТОВ «Макси Маркетинг» через соціальні мережі або наданими за особистого візиту до офісу компанії, а також з даними, отриманими із загальнодоступних джерел персональних даних (сайти пошуку та найму на роботу, форуми). Тобто компанія здійснює обробку персональних даних, доступ, до яких надано самим претендентом компанії ТОВ «Макси Маркетинг» та/або необмеженому колу осіб.

У більшості випадків ми працюємо з наступними персональними даними:

 • адреса, місце проживання;
 • контактні дані (домашній та мобільний телефон, адреса електронної пошти, skype);
 • інформація про освіту та додаткове навчання;
 • відомості про спеціальність;
 • дані про трудовий і загальний стаж;
 • дані про місця роботи та займані посади;
 • відомості про заробітну плату;
 • відомості про соціальні пільги;
 • інформація про наявність професійних атестатів та сертифікатів, про підвищення кваліфікації та професійну перепідготовку;
 • інші анкетні та біографічні дані, які претендент вважає за необхідне надати для співпраці з компанією ТОВ «Макси Маркетинг».

Обробка персональних даних та передача їх третім особам.

Під обробкою персональних даних маються на увазі будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання доступу), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Компанія ТОВ «Макси Маркетинг» здійснює автоматизовану (за допомогою засобів обчислювальної техніки) та неавтоматизовану обробку персональних даних.

При обробці персональних даних компанія ТОВ «Макси Маркетинг» керується такими принципами:

 1. Обробка здійснюється на законній та справедливій основі;
 2. Обробка обмежується досягненням конкретних, наперед визначених та законних цілей;
 3. Ми не допускаємо об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється в цілях, несумісних між собою;
 4. Обробці підлягають лише персональні дані, що відповідають цілям їхньої обробки;
 5. Зміст та обсяг персональних даних, що підлягають обробці відповідають заявленим цілям та не є надмірними по відношенню до заявлених цілей їх обробки.

Обробка персональних даних здійснюється за згодою претендента на обробку його персональних даних.

Компанія ТОВ «Макси Маркетинг» не опрацьовує спеціальні категорії персональних даних, що стосуються расової, національної належності, політичних поглядів, релігійних чи філософських переконань, стану здоров'я, інтимного життя, а також біометричні персональні дані.

Компанія ТОВ «Макси Маркетинг» вживає необхідних правових, організаційних та технічних заходів для захисту оброблюваних персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, розповсюдження персональних даних, від інших неправомірних дій щодо персональних даних.

Компанія ТОВ «Макси Маркетинг» гарантує конфіденційність оброблюваних персональних даних, дотримується законів та етичних норм, виконує свої зобов'язання перед суб'єктами персональних даних та виключає будь-яку діяльність, яка може завдати шкоди діловій репутації суб'єкта персональних даних.

Передача персональних даних третім особам.

Компанія ТОВ «Макси Маркетинг» не розкриває третім особам та не надає персональні дані без згоди претендента.
*Заходи, створені задля забезпечення конфіденційності персональних даних.*

У компанії ТОВ «Макси Маркетинг» призначено відповідального за організацію обробки персональних даних. Застосовуються необхідні правові, організаційні та технічні заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних. Усі працівники, які безпосередньо здійснюють обробку персональних даних, ознайомлені з правилами роботи з персональними даними.

Згода на обробку персональних даних.

Претендент особисто приймає рішення про надання персональних даних у своїх інтересах. Суб'єкт персональних даних приймає рішення про надання його персональних даних та дає згоду на їхню обробку вільним волевиявленням у своїх інтересах. Згода на обробку персональних даних має бути усвідомленою та конкретною. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана суб'єктом персональних даних. З метою виконання вимог законодавства ми просимо претендентів заповнити бланк згоди на обробку персональних даних перед інтерв'ю у компанії ТОВ «Макси Маркетинг» та мати його при собі в електронному чи роздрукованому вигляді.

Якщо претендент не зможе заздалегідь самостійно завантажити документ та надати заповнений документ «Згода на обробку персональних даних», то йому запропонують заповнити бланк перед співбесідою в офісі компанії ТОВ «Макси Маркетинг».
*Відгук згоди на обробку персональних даних.

Персональні дані зберігаються у компанії ТОВ «Макси Маркетинг» до отримання відкликання згоди претендента на обробку його персональних даних.

Контакти